ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (อ่าน 86) 17 มิ.ย. 63
LEARN FROM HOME (อ่าน 12) 07 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงหิน ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 167) 15 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนวัดเสาธงหิน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 และ เรื่องประกวดราคาจ้ (อ่าน 151) 01 พ.ค. 62
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 243) 14 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 219) 02 พ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน(E-bidding) (อ่าน 234) 19 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 303) 14 พ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน(E-bidding) (อ่าน 347) 24 เม.ย. 61
ลิงค์..จัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (อ่าน 95) 24 เม.ย. 61
แจ้งวันที่ประกาศผลสอบ (อ่าน 367) 22 มี.ค. 61