ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเสาธงหิน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
อนุบาลปีที่ 1
-อายุ 3 ขวบ (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)
อนุบาลปีที่ 2-3
-อายุ 4-5 ขวบ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
1.ใบสมัคร 1 ใบ
2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ
3.รูปถ่ายนักเรียน 2 รูป
4.สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง 1 ฉบับ)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 242 ครั้ง