ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ไม่พบข้อมูล

เปิดเว็บไซต์ 13/09/2017
ปรับปรุง 29/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 148632
Page Views 174005
โรงเรียนในสังกัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดรวก(พร้อมพิทยาคาร) บางสีทอง บางกรวย 024475556
2 โรงเรียนเต็มรักศึกษา บางคูรัด บางบัวทอง 02-927-1712
3 โรงเรียนบางคูลัด บางคูรัด บางบัวทอง 0-2927-0344
4 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ พิมลราช บางบัวทอง 02-903-6979
5 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ละหาร บางบัวทอง
6 โรงเรียนตลาดบางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่ 0-2927-8439
7 โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) เสาธงหิน บางใหญ่ 029200037
8 โรงเรียนวัดแคนอก(คณะราษฎรบำรุง 1) บางกระสอ เมืองนนทบุรี 02-5253063
9 โรงเรียนวัดบางรักน้อย บางรักน้อย เมืองนนทบุรี 02-921-8153