โรงเรียนวัดเสาธงหิน(วันครู พ.ศ.2504) 38 หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เบอร์โทรศัพท์ 0-2920-0037
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์